ACT vs SAT Nedir Farkları : ACT ile SAT Karşılaştırması

act vs sat nedir

Hem SAT Test hem de ACT Test sınavları Amerika’da üniversitelere kabul almak için kullanılan test formatındaki çoktan seçmeli sınavlardır. Bu sınavlar birbirine yakın olmasına rağmen, aralarındaki farklar, öğrencinin hangi sınavda daha başarılı olacağı yönünden belirleyici olmaktadır. Bu farklılıklar (act vs sat nedir Okumay Devam Edin …